ယေန႔ႂကြလာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ Thank you all to support our Little Myanmar.. Enjoy staying with us.. See you again!

Myanmar Latest News Headlines

VOA News: Burma

Thursday, November 20, 2008

º 3 Years Old New Capitol, Naypidaw


စိတ္ပ်က္ဘြယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႐ံုးစိုက္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ထားခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သက္တမ္းမွာ ၃ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနထိုင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ ေနျပည္ေတာ္သည္ အသည္းႏွလံုးမဲ့ေသာ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

တခ်ိန္တခါက ၀ါးေတာမ်ားႏွင့္ ႀကံစိုက္ခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္ တအိအိလိႈင္းထေနေသာ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ လမ္းမက်ယ္ႀကီးက လြန္းထိုးေနေသာ အစိုးရ အေဆာက္အဦးမ်ားအၾကား တည္ရိွေနသည္။ ဤျမင္ကြင္းမွာ စစ္အစိုးရ ရန္ကုန္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ေျပာင္းေရႊ႕လာအၿပီး ၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္သည္။


ယခင္အခ်ိန္ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ အၾကား ကြာျခားခ်က္မွာ အစုိးရ႐ံုးမ်ားတြင္ ထိန္ထိန္ညီးေအာင္ ထြန္းထားေသာ မီးေရာင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ငတ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တခု၏ အနက္ေရာင္ ညကမၺလာ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ထိုအလင္းေရာင္တို႔က ညခ်မ္းအခ်ိန္အခါတြင္ ထြန္းေတာက္ပေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းလမ္းမမ်ားသည္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ တိတ္ဆိတ္ေနၾကၿပီး ည ၁၁နာရီထိုးပါက ညမထြက္ရအမိန္႔ႏွင့္အတူ အားလံုး လူသူသက္ရွိ အရိပ္အေယာင္ ရွင္းလင္းေနေတာ့သည္။

ေန႔လယ္ခင္းအခ်ိန္တြင္မူ ဒါဇင္၀က္နီးပါးမွ်ေသာ ေစ်းႀကီးမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ ပ်ာပန္းခတ္ စည္ကားေနၾကၿပီး အလုပ္အားလပ္ေနသူ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တ၀ိုက္တြင္ ေပၚထြက္လာေနေသာ ေဂါက္ကြင္းမ်ားအနက္မွ ကြင္းတကြင္းတြင္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္တြင္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တခုလည္း တည္ထားေသးသည္။

ဘိန္းျဖဴႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျမက္ရတနာ၊ ကြၽန္းသစ္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တို႔ကို ျပည္ပတင္ပို႔၍ ရရိွလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွ ေခတ္ေနာက္က်သည့္ ေဒသတခုကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းအေပၚၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားက သိပ္လိုလိုလားလား မရွိၾကေပ။

“ဒီေနရာက သူတို႔ (အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား) အတြက္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ေသာ့ပိတ္ထားတဲ့ ကုန္းေျမတခုပဲ” ဟု ၿမိဳ႕ခံတဦးက သူေျပာေနသည္ကို ေဘးပတ္၀န္းက်င္က နားေထာင္ေနမေန အကဲခတ္ရင္း ေျပာျပသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မင္းတို႔၏ နန္းစိုက္ရာဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ေနျပည္ေတာ္ဟု ေခၚဆိုေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ေျပာင္ေနာက္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းဆီးခံ၊ ေထာင္ခ်ခံ ၾကရသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရမည့္အေရးကို ေတြးေၾကာက္၍ အင္တာနက္ကိုပင္ မသံုးရဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထိုမွ်မက ေနျပည္ေတာ္တြင္ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳ၍မရႏိုင္ေအာင္လည္း စီမံထားေသးသည္။

ရန္ကုန္မွ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ မိတ္ေဆြတဦးကမူ သူအင္တာနက္အသံုးျပဳေနစဥ္ အစိုးရေထာက္လွမ္းေရးတဦးက သူ၏ အခ်က္အလက္သိုမွီးကိရိယာ (memory stick) ကို ယူၾကည့္ကာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ပါမပါ စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။

ျပည္တြင္းစာေစာင္မ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေျခစိုက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကမူ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွတတ္ျခင္းအေပၚ ေစာဒကတက္ၾကသည္။ သူတို႔ကို မၾကာခဏ ဆိုသလို အစိုးရအေဆာက္အဦမ်ား ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္းလည္း ပိတ္ပင္တတ္ေသးသည္။

လာေရာက္လည္ပတ္သူ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို အၿမဲတေစေစာင့္ ၾကည့္ရန္ လံုၿခံဳေရး အရာရိွမ်ား ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ထားသည္။

အစိုးရ႐ုံးစိုက္ရာ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လြန္ခ့ဲေသာ ၃ႏွစ္မွစ၍ ၎တို႔ဘ၀ တုိးတက္ခဲ့ျခင္း မရိွဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

တိုင္းျပည္၏ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ယခုတိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တေန႔လွ်င္ လုပ္အားခ က်ပ္ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀ ခန္႔အတြက္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရၿပီး လက္ျဖစ္တဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ညံ့ဖ်င္းေသာ အစားအစာႏွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာ တြင္းေရကို အားထား၍ အသက္ဆက္ေနၾကရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း၍ ဆိုင္ကလုန္းတိုက္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းသို႔ အေရးေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ရန္က်န္ရွိေသာ ေန႔မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးတစံုတရာမရရိွသလို အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္အတြက္ အတိုးႏႈန္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပး၍ ေငြေခ်းကာ ရပ္တည္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေငြတြင္းနက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြေပါသူမ်ား ရွိၾကပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားက လခေကာင္းေကာင္းရကာ စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲႏုိင္ေသာ ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား အေပၚတြင္ မီွခို အလုပ္ျဖစ္ေနၾကျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူဦးေရ ၁ သန္းနီးပါးမွ် ႀကီးထြားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းအေပၚ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက အလားအလာေကာင္းမ်ား ရိွလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ၀င္ေငြခပ္ျမတ္ျမတ္ရႏိုင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သ ို႔ ေျပာင္းလာခ့ဲၾကသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္ေနရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ထားသူ အမ်ားစုမွာ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အားထုတ္႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

“ဆိုင္ခန္းငွားခ ဆက္ၿပီး ေပးစရာမရိွေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ က်မဆိုင္ကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေစ်းအတြင္း လက္၀တ္ရတနာ ေရာင္းသူတဦးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ စြန္႔ခြာလိုျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းတခုမွာ သူသည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတဦး ျဖစ္ေနၿပီး စစ္အစိုးရ လွ်ဳ႕ိ၀ွက ္ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခား ဆက္ဆံမႈ မူ၀ါဒ၏ သားေကာင္ တဦးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“ေနျပည္ေတာ္ကို တ႐ုတ္မရိွတဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္ရမယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာထားတယ္” ဟု ရွမ္းတ႐ုတ္စပ္ အသားကင္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာျပသည္။

“က်ေနာ့္ဆိုင္ဆို အပိတ္ခံရတာ ၂ ခါရိွၿပီ။ ဆိုင္ျပန္ဖြင့္ခြင့္ရဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ထိုးရတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ သူႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္တြင္ အနီးနား စားပြဲတခု၌ စစ္အရာရိွအုပ္စုတစု စကားေျပာ၊ ရယ္ေမာပြဲက်ကာ ၿမိန္ေရယွက္ေရ စားေသာက္ေနၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေနရာတခုလည္း မဟုတ္ျပန္ေပ။ ေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒုတိယႏွစ္ၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းမွထြက္၍ က်န္ရိွေသာ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။

“က်ေနာ္စာသင္တာကို မရပ္ခ်င္ဘူးဗ်ာ၊ တကၠသုိလ္မွာပဲ ၄ ႏွစ္ျပည့္တဲ့အထိ ၿပီးျပည့္သြားေအာင္ဆက္တက္ခ်င္တယ္” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ေက်ာင္းသားတဦးက ေျပာသည္။

ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ အစိုးရက ေနျပည္ေတာ္အနီးတ၀ိုက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ထက္သန္ေသာ လူငယ္ အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တမင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုေက်ာင္းသားမ်ားကျမင္ေနၾကသည္။ “တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားႀကီးရိွေနရင္ တေန႔ေန႔ အံုႂကြမႈျဖစ္မွာ အာဏာပိုင္ေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကို ၾကည့္မရဘူးဆိုတာ သူတို႔သိတယ္”ဟု ေက်ာင္းသားတဦးက ေျပာခဲ့သည္။

စစ္တပ္က အမိန္႔ႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းတို႔ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ခြာေပးခဲ့ရေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ မိသားစုမ်ားသည္လည္း အမိုးအကာမဲ့ဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အိုးအိမ္မဲ့လူတန္းစားမ်ား ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ မေလာက္မငွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၀သိန္းမွ သိန္း ၂၀ ခန္႔သာေပးၿပီး ႏွင္ထုတ္ ခံခဲ့ၾကရသည္။ ဤပမာဏမွာ အိမ္သစ္တလံုး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေလာက္ငွျခင္း မရိွပါ။ လယ္သမားအမ်ားစု သည္လည္း စစ္တပ္က ယင္းတို႔ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္လိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရေလသည္။

“ေနျပည္ေတာ္ဆိုတဲ့ နာမည္က က်မပါးစပ္ထဲမွာေတာ့ ခါးၿပီးက်န္ခဲ့တယ္” ဟု အမ်ဳိးသမီးတဦးကသူ၏ တ၀က္တပ်က္ ေဆာက္လက္စ အိမ္ကို ၾကည့္ရင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ေအာက္ေျခတန္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ဘ၀ အေပၚ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔ ေနၾကသည္။

“က်မမိသားစုကို သတိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို က်မ ဒီကို မေခၚခ်င္ဘူး။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီေနရာက က်မမိသားစုအတြက္ ေႏြးေထြးမႈ ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ က်မကေလးေတြကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာပဲ ႀကီးျပင္းေစခ်င္တယ္” ဟု ညေနခင္း မီးဆိုင္းမ်ားေအာက္တြင္ ျဖာထြက္ေနေသာ ေရပန္းကို ေဆြးေဆြးေျမ့ေျမ့ စိုက္ၾကည့္ေနရင္း အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာျပသည္။


မင္းခက္ေမာင္ေရးသားသည့္ Capital Blues ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

The article from:
Burma Star Online News Letter No.6

No comments:

Asia > South East Asia > Union of Myanmar United Nations ASEAN
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia
Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam

NOAA Expect La Niña in Myanmar

.....အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား သမုဒၵရာ ႏွင့္ ေလထု စီမံေရးရာဌာန(NOAA) ၏ သုေတသနျပဳ စစ္တမ္းမ်ားအရ လာနီညာေၾကာင့္ လာမည့္ လမ်ား၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုေအးျမသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိုးမ်ားျခင္း၊ ျမစ္ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ လာနီညာရာသီဥတုေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္ စေသာျမစ္မ်ား စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေရႀကီီးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း (အထက္ပိုင္း)၊ မႏၲေလးတိုင္း (မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားကို သတိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးလြန္ကာလ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာလတို႔တြင္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ကိုလည္း သတိေပး ေျပာၾကားသြားသည္။

Referred Article: ဧရာဝတီ၊ ဟိန္းေဇာ္
လာနီညာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ေရႀကီး ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္

Main Cause of Supreme Heat on Myanmar

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၀ိသမ ေလာဘသားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သဘာ၀ရင္းျမစ္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားအတြက္ တရားမ၀င္ ေရာင္းစားလ်က္ ရွိရာ ယခု အခါ ရခိုင္ရိုးမႏွင့္ ပဲခူးရိုးမတို ့မွာ သစ္ပင္မ်ား ေျပာင္သလင္းခါ ေနရေလၿပီ။...

...သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ အပူလြန္ကဲကာ ေျမဆီ ၾသဇာ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးၿပီး စပါးအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းေနသလို ငရုတ္၊ ခရမ္း၊ ပဲ၊ ေျပာင္း စသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားလည္း ျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။...

Referred Article: Arakan Review ၊ ခိုင္မင္းစံ (ဒြါရာ၀တီ)
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း

Drought Affects Entire Myanmar

... အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုႀကီးမ်ား အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း နအဖကသစ္မ်ားကိုခုတ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြါးအတြက္ သံုးစြဲလြန္း...

“သစ္ေတာေတြခုတ္တာ ၂-ႏွစ္ ၃-ႏွစ္ မကေတာ့ဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ နအဖက ဒီလုိသာဆက္ၿပီး ခုတ္ေနမည္ ဆိုရင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ၿပီး မိုးေခါင္ေရရွားတဲ့ ျပႆနာပိုႀကံဳရဖြယ္ရွိတယ္”...

Referred Article: Burmese News International ၊ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ အင္းေလးကန္ႀကီးမႀကံဳစဖူး သိသိသာသာခန္းေျခာက္

Unsafe New Buildings in Yangon

...ရန္ကုန္တြင္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ေဆာက္လုပ္ ခ့ဲသည့္ အထပ္ ျမင့္တုိက္ အမ်ားအျပားသည္ ငလ်င္ လႈပ္သည့္အခါ ၿပဳိက်ႏုိင္ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ တဦးက ေျပာသည္။

“တုိက္ေဆာက္ရင္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးတဲ့ အပုိင္းကို အစုိးရက ဖိဖိစီးစီး မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ကန္ထရုိက္ ေတြကလည္း အရည္အေသြးပိုင္း စစ္ေဆးတဲ့ စည္ပင္ အရာရွိေတြကို လာဘ္ထုိးၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ေဆာက္တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အရမ္းကုိ အႏၱရာယ္ ႀကီးပါတယ္” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

အသုံးျပဳေသာ ဘိလပ္ေျမ၊ သံေခ်ာင္းမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံ၊ အရည္အေသြး မရွိေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထုိအင္ဂ်င္နီယာက ေျပာသည္။

Referred Article: ဧရာဝတီ၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တုိက္ၿပိဳက်၊ တဦး ေသဆုံး

84 model & Below Cars To Expel soon From Yangon

ရန္ကုန္တြင္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ၁၉၈၄ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ၎အရင္ ကားမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္သာ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ကညန) ထိပ္တန္း အရာရွိၾကီးတဦးက ေျပာသည္။...

...''လူေတြ အထင္မွားႏိုင္တာက ေမာ္ဒယ္ေတြ အနိမ့္ဆိုရင္ နံပါတ္အနိမ့္ေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေတြးမိၿပီး မွားႏိုင္တယ္။ ၁၉၈၄ ေမာ္ဒယ္ ေအာက္ကိုပဲ နယ္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳရမွာ'' ဟု (ကညန) အရာရွိၾကီးက ဆုိသည္။

Referred Article: မဇၥ်ိမ၊ မင္းသက္
ေမာ္ဒယ္နိမ့္ ကားမ်ား နယ္ႏွင္မည္

Suicides in Myanmar

...“စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲဆိုတာ လူတိုင္း ဘဝတသက္တာမွာ တခါေလာက္ေတာ့ ႀကံဳတယ္၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မသိၾကလို႔သာ။ အဲဒီလို တသက္မွာ တခါေလာက္ႀကံဳတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ အေျပာင္းအလဲကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ရင္ ထြက္ေပါက္ ရွာၾကတာေပါ့။ စိတ္ဓာတ္ မခိုင္မာတဲ့သူေတြ လုပ္ေလ့ရွိၾကတာပါ” ဟု ရန္ကုန္မွ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစေသာစိတ္၊ အေျပာင္းအလဲ လက္မခံလိုသည့္စိတ္၊ ဖိအားေပးခံေနရေသာစိတ္၊ လိုအင္ဆႏၵ မျပည့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ၿငီးေငြ႔ေသာ စိတ္တို႔က ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရန္ တြန္းအားေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဆရာ၀န္က ေျပာသည္။...

...“စိတ္ဖိစီးမႈဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွိတယ္။ ကိုယ့္အသက္ကို ရန္ရွာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးအထိ စိတ္ဖိစီးမႈမျဖစ္ေအာင္ သတိထားၿပီး ေနထိုင္ရတယ္။ ေနာက္တခုက ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္လည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းၿပီး စိတ္သက္သာမႈ ရေအာင္ ဖန္တီး ေနရမယ္။ တရားထိုင္တာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာေတြကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း စိတ္က်တဲ့ သူေတြကို ေတြ႕ရင္၊ မိသားစုဝင္ေတြကို ဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔အတြက္ အႀကံေပးသင့္တယ္” ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ တဦးက ေျပာဆိုသည္။...

Referred Article: ဧရာဝတီ၊ ၾကည္ေဝ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္သူ မ်ားျပားလာ

Myanmar Election 2010

...ျမန္မာျပည္မွာ တိုက္ေလယာဥ္က ျပည္သူျပည္သားေတြထက္ အေရးၾကီးေနပံုရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ပီရူးႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳခဲ့သလို အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေဝဒနာနဲ႔ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတာက ဆယ္စုႏွစ္တခု မကေတာ့။...

...ေနာက္တခ်က္ကလည္း လတ္တေလာ အျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လူတသိန္းေလးေသာင္းနီးပါး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရိွသမွ်၊ ပိုင္ဆိုင္သမွ် ပစၥည္းေတြ ဆံုရံႈးခဲ့ရတဲ့ လယ္သမားေတြ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚမွာ သန္းနဲ႔ခီ်ၿပီး ရိွေနတာပါ။ သူတို႔အတြက္ စစ္အစိုးရက ေလာက္ေလာက္လားလား ကူညီခဲ့ပါသလား။...

...ၿပိဳင္ကားေမာင္းေနရေအာင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဓနက အဲသေလာက္ ပိုလံွ်ေနလို႔လားလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဂါက္သီးကြင္းသစ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဂါက္သီး႐ိုက္ေနတာကိုပဲ လြန္လွပါၿပီ။...

...ေငြ အကုန္တကာ့ အကုန္ဆံုး ကိစၥၾကီး ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနျပည္ေတာ္သစ္ၾကီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းေတြ တူးေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေနတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနာက္ထပ္အသစ္တခု မလိုပါ။ အေမွာင္ထဲမွာ ဆင္းေနစရာ မလိုတဲ့အတြက္ လိႈဏ္ေခါင္းေတြ၊ ဥမင္ေတြလည္း မလိုပါ။ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတာကေတာ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးေတြအတြက္ အကူအညီေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီက႑ေတြအတြက္ ေငြကို မသံုးဘဲ တလဲြတြင္ ဆံပင္ေကာင္း ေနၾကတယ္။...

...ေရာဂါအထဆံုး ကိစၥကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရးပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သံုးဖို႔ အေရးတၾကီး လိုေနသလားလို႔ ေစာေၾကာစရာ ရိွလာတယ္။...စြမ္းအင္အတြက္ ျမန္မာျပည္သားေတြ ပူစရာ မလိုပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကေန သဘာဝအရင္းအျမစ္ကို ႏိုင္ငံသားေတြ သံုးစဲြခြင့္ မရတာကေတာ့ အေတာ္ ရင္နာစရာ ေကာင္းပါတယ္။...

...ႏ်ဴကလီးယားေရာဂါ အရူးထတာေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္အမ်ားအျပားကို ႐ုရွားဆီ ပညာသင္လႊတ္တယ္။ ေငြအေျမာက္အျမား သံုးစဲြရတယ္။...တခိ်န္ထဲမွာပဲ ျပည္သူေတြကေတာ့ ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ ငတ္ေနရပါတယ္။...

...ကေလးငယ္အမ်ားစု ပါဝင္တဲ့ အငတ္ေဘးနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့သူ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရိွခဲ့တာကို က်ေနာ္တို႔ မေမ့သင့္။ ႐ိုး႐ိုးနဲ႔ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အႏုျမဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးက်ည္ဟာ ကိုက္စားလို႔ မရပါ။ အႏုျမဴထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးက်ည္ အလံုးတေထာင္ ပိုင္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားေတြက ငတ္ေနတယ္၊ မဲြေနတယ္၊ ပညာမတတ္၊ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာလည္း မဝင္ဆန္႔လို႔ ဆိုပါရင္...

...နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ၂ဝ၁ဝ မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပျဖစ္လို႔ အစိုးရသစ္၊ ပါလီမန္သစ္ေတြ ရိွလာတဲ့တိုင္ အခြင့္အေရး မွန္သမွ်ကို စစ္တပ္နဲ႔ သူတို႔ေနာက္ၿမီးဆဲြေတြက ဖားလာလည္း သိမ္း၊ ငါးလာလည္း သိမ္း၊ အကုန္လံုး သူတို႔ အိတ္ထဲ ထည့္ေနသေရြ႔ တိုင္းျပည္ၾကီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္...

Referred Article: မဇၩိမ၊ ေဇာ္မင္း
ႏွစ္ခါသံုးခါ အလိမ္ခံရမွေတာ့ ကိုယ့္အျပစ္ေပါ့

Unhealthy Cooking Oil in Myanmar

...က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စားသံုးရန္မသင့္ဟုဆိုကာ ပိတ္ပင္ထားသည့္ စားဆီ (၄) မ်ဳိးအနက္ ေက်ာက္ပုစြန္တေကာင္တံဆိပ္ စားဆီမ်ားကို ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ေန႔စဥ္တန္ခ်ိန္ ေထာင္ခ်ီ၍ မဲေဆာက္ျမဝတီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာမွတဆင့္ တရားမဝင္ ျပန္လည္တင္သြင္း...

...ထိုင္း ဆီတင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားတဦးက “ဆီကေတာ့ အရင္ေရာ၊ အခုေရာ ပို႔တာကေတာ့ ဒီဆီပါပဲ။ ျမန္မာဘက္က ကုန္သည္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆီပံုးမွာ တံဆိပ္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းတပ္ေပးရတာေတြေတာ့ ရိွတယ္”...

...ပိတ္ပင္ထားသည့္ဆီမ်ားကို စားသုံးမိပါက အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာ ထုိင္းမႈိင္းျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ထိခိုက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ျမန္မာက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပထား...

Referred Article: ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ာနယ္၊ ရဲရင့္
'ပိတ္ပင္ထားသည့္ စားသုံးဆီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္း ျပန္လည္တင္သြင္း'

Nowadays Myanmar with Fortune Teller

...“အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကေန အျမင့္ဆုံးအဆင့္အထိက ေဗဒင္၊ ယၾတာနဲ႔သြားေနၾကတာပဲ။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တာေတာင္ ေလာကီပညာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကုိး”ဟု စာေရးဆရာက ဆုိ...

...ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဗဒင္၊ ယၾတာယုံၾကည္ၾကသည္ဆုိရာတြင္ လူတုိ႔၏ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယတြင္ ဉာဏ္ႏွင့္ ဝီရိယ ဘက္က ပိတ္ ေနေသာေၾကာင့္ ကံကုိပဲအားကုိလာကာ အဆုိပါ ေဗဒင္၊ ယၾတာမ်ားကုိ ယုံၾကည္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရာက္ ဦးပဥၨင္းတပါးက မိန္႔ဆုိသည္။

“ဉာဏ္နဲ႔ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႀကိဳးစားခြင့္မရွိဘူး၊ ဝီရိယနဲ႔ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္လည္း ခ်မ္းသာခြင့္ မရွိေတာ့ လူရဲ႕ပြင့္ေနတဲ့ ကံတခုကိုပဲ အားကုိတဲ့အခါမွာ ေဗဒင္ဆရာေတြက ေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ ထီေပါက္ႏုိးႏုိး၊ ဟုိက ဒီက ရႏိုးႏုိးနဲ႔ ျဖစ္ေနၾကတာပါ”ဟု ယင္း ဦးဥၨင္းက မိန္႔သည္။

အကယ္၍ ဉာဏ္ႏွင့္ ၀ီရိယပြင့္ၿပီး ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိး၍ အလုပ္လုပ္တုိင္းအဆင္ေျပေနမည္ဆုိလွ်င္ ေဗဒင္ တြက္ခိ်န္ ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဓိကမွာ အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲသည့္ျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ ဦးပဥၨင္းက သုံးသပ္...

Referred Article: ဧရာဝတီ၊ သဲသဲ
'ေဗဒင္ ယၾတာ အားကုိးမႈ ပုိတုိးလာေန'

FDA Announced 7 brands of consumable cooking oil

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စားသုံးရန္မသင့္ဟု ေၾကညာထားသည့္ နယ္စပ္သြင္းစားဆီ (၇) မ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (အက္ဖ္ဒီေအ) မွ စားသုံးရန္သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း အေျဖေပးလုိက္.....

(အက္ဖ္ဒီေအ) က ဇူလိုင္ (၂၅) တြင္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ႔မွ တင္သြင္းသည့္ စားဆီ (၄) မ်ိဳးကို စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း.....

အဆိုပါ (၄) မ်ိဳးမွာ (၁၈) လီတာဝင္ အဝါေရာင္ပလတ္စတစ္ပံုးမ်ားျဖင့္ ထည့္ထားသည့္ ေက်ာက္ပုဇြန္ႏွစ္ေကာင္ (Star Oil ၾကယ္နီပံု)၊ ေက်ာက္ပုဇြန္တစ္ေကာင္ အမွတ္တံဆိပ္၊ ေရနဂါး (Twin Sea Horse အမွတ္တံဆိပ္) ႏွင့္ ငါးေၾကာ္အမွတ္တံဆိပ္ (Pamola Brand) တုိ႔ ျဖစ္.....

ေၾကညာဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ စားဆီ (၁၁) မ်ိဳးမွာ အဆိုပါ ဆီ (၄) မ်ိဳးအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသြင္း ပုဇြန္တစ္ေကာင္၊ ပုဇြန္ႏွစ္ေကာင္၊ တံငါတံဆိပ္၊ SAKURA ၊ Golding Oil ၊ ကဏန္းတံဆိပ္၊ ၾကယ္စိမ္းတံဆိပ္တုိ႔ျဖစ္...

Referred Article: ေခတ္ၿပိဳင္၊ NEJ
'စည္ပင္ပိတ္ထားသည့္ နယ္စပ္သြင္းစားဆီ (၇) မ်ဳိး စားသုံးရန္သင့္ေၾကာင္း အက္ဖ္ဒီေအေၾကညာ'

Myanmar 500 Kyats Counterfeit Banknotes

ဗဟိုဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါစာအရ ၅၀၀ တန္ေငြစကၠဴအတုသည္

(၁) ဖေယာင္းစကၠဴကဲ့သို႔ သိသာစြာ ေျပာင္ေခ်ာေနျခင္း

(၂) လံုျခံဳေရးၾကိဳး လံုး၀မပါရွိျခင္း

(
၃) ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာတဖက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္စာသား ပါရွိသည့္ အေပၚဖက္ ထိပ္ပိုင္းအေရာင ္ေပၚလြင္မႈတြင္ ခရမ္းေရာင္မွာ အနီေရာင္ဖက္ သမ္းသည့္အေရာင္ ေပၚလြင္မႈရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ စာသား၏ ေအာက္ဖက္အေရာင္ ေပၚလြင္မႈ၌ အနီေရာင္ဖက္ ပိုမိုေပၚလြင္ျခင္း

(၄) ေငြစကၠဴနံပါတ္႐ိုက္ႏွိပ္မႈ၌ နံပါတ္စာလံုးမ်ားမွာ အနည္းငယ္ "ပြိဳင့္" ေသးငယ္ျခင္း၊ အနီေရာင္ ေတာက္ပမႈ နည္းျခင္း

(၅) ေငြစကၠဴ၏ ေရွ႔ေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ျခံဳငံု၍ ၾကည့္ပါက ေငြစကၠဴစာရြက္ အေရာင္အေသြးမွာ အ၀ါေရာင္သမ္းေနျခင္း

(၆) ေငြစကၠဴအေပၚ၌ မည္သည့္ေဖာင္းၾကြမွ မပါရွိျခင္း

(၇) ေငြစကၠဴမ်က္ႏွာစာ ယာဘက္ရွိ ျခေသၤ့ဦးေခါင္းေရ စာေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ (၅၀၀) တန္စာလံုး၏ (သံုည) စာလံုးမ်ားမွာ အနည္းငယ္ ေသးငယ္ျခင္း

(၈) နံပါတ္တူ ဘေလာက္ပံုႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း...

Referred Article: မဇၩိမ၊
၅၀၀ တန္ ေငြစကၠဴ အတုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကား